Wednesday, 27 May 2009

Risalah Tarbiah - AHLI IBADAT JAHIL DAN ULAMA FASIQ


AHLI IBADAT YANG JAHIL DAN ULAMA YANG FASIQ
Dalam hadith nabi saw ada menceritakan tentang keadaan umat akhir zaman yang bukan sahaja mereka ini terdiri dari golongan pemaksiat yang nyata yang kemungkaran tetapi ada juga yang terdiri dari golongan agama, mereka ini

Ertinya:
Daripada Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw., "Selagi akan ada di akhir zaman kelak ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq".

H.R. Ibnu Ady

Keterangan
Nabi saw. menerangkan di akhir zaman nanti akan ada dua golongan ini. Ada orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang aIim yang fasiq. Sebenarya syaitan telah berusaha sedapat mungkin untuk menyesatkan manusia. OIeh kerana itu ia menggunakan beberapa cara yang berlainan kepada orangorang yang berlainan pula. Bagi sijahil, syaitan selalu menyuruhnya supaya rajin berbuat ibadat, kerana ibadat orang yang jahil itu tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah swt. Syaitan tidak mahu orang jahil itu rajin mengaji kerana bila ia mengaji ia akan memperbaiki ibadatnya, maka ibadat tersebut akan diterima oleh Allah swt yang bererti kekalahan di pihak syaitan.

Begitu pula halnya dengan si Alim yang sudah banyak ilmunya. Syaitan akan menyuruhnya malas beribadat dengan mengemukakan bermacam-macam alasan, sehingga Si Alim ini meninggalkan kefardhuannya. Maka dengan itu ilmu yang ada di dalam dadanya tidak berfaedah, bahkan akan menjadi musuh kepadanya pada hari qiamat nanti. Maka itu lah kejayaan syaitan dalam usahanya.

Gejala yang sebegini rupa dapat dilihat di dalam masyarakat kita, di mana yang rajin beribadat ini adalah orang yang jahil dan yang mengabaikan hal-hal ibadat ini pula adalah terdiri daripada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan.

Manakala golongan ulama' yang fasiq ini mereka sememangnya berilmu dan arif tentang hukum hakam tetapi mereka ini hanya mengguna kepentingan ilmu ini untuk duniawi sahaja semata-mata. Mereka ini terdiri dari pelbagai ragam dan fe'el ada yang mengeluarkan hukum berlandas kan kemahuan nafsu dan ingin mencapaikan kehendak mereka bahkan yang lebih teruk lagi mereka cuba menyesat kan manusia dengan helah tipu daya mereka.

Ada juga yang mengetahui hukum tetapi tidak mampu untuk menegakkannya kerana takut untuk kehilangan harta mereka, kepentingan diri mereka dan sebagainya.

Golongan yang tidak amanah inilah yang akan merosakkan islam dan menjatuhkan mertabat kemuliaan agama Allah ini.

0 comments:

Post a Comment

 

Type Risalah Copyright © 2008 Art Template by Rois's Blogger Template