Tuesday, 9 February 2010

MUHADATHAH/PERBUALAN/KOMUNIKASI/DIALOG : أ َيُّ شـَـئ : apa-apa / apa saja / ‘ape-ape aje’ :anythingأ َيّ ُ َِ شـَــىْء
apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’ :anything
****************************
(أ َيّ ُ، أ َيّ َ ، أ يِّ - ayyu, ayya, ayyi )
- baris ي berubah mengikut kedudukannya di dalam ayat)

شـَــىْءٍ
- syai’in (huruf hamzah (ء)mesti berbaris dua (tanwin) di bawah kerana شـَــىْءٍ adalah isim yang tiada ال dan kedudukan dalam ayat – mudhofun ilaih, tanda mudhofun ilaih ialah berbaris bawah)

****************************
(Situasi 1: * Lapar Sangat)


* هـَــلْ يـُــوجـَــدُ طـَــعـَــامٌ فـِــى الـْــبـَــيـْــتِ؟

* Ada makanan di rumah?

هـَــلْ : Adakah
يـُــوجـَــدُ : wujud, ada
طـَــعـَــامٌ : makanan
فـِــى : di
الـْــبـَــيـْــتِ؟ : rumah?

Couples

# مـَــاذ َا تـُــر ِيـْــدُ / تـُــر ِيـْــدِيــنَ أ َن ْ تـَــأ ْكـُــلَ / تـَــأ ْكـُــلـِــى؟

# Nak makan apa?

مـَــاذ َا : apa, apakah
تـُــر ِيـْــدُ : awak (L) hendak
تـُــر ِيـْــدِيــنَ : awak (P) hendak
أ َنْ : (tiada makna, fungsinya menggabungkan 2 perkataan (seperti ‘to’ dalam B.Inggeris)
تـَــأ ْكـُــلَ : awak (L) makan
تـَــأ ْكـُــلـِــى : awak (P) makan


Jawapan Bagi soalan diatas:

* أيّ َ شـَــىْءٍ، أ َنـَــا جـَــائـِــعٌ / جـَــائـِــعـَــة ٌجـِــدّ ًا

* Apa-apa, saya lapar sangat.

أيّ َ شـَــىْءٍ : apa-apa, apa saja, ‘ape-ape aje’
أ َنـَــا : saya
جـَــائـِــعٌ : lapar (L)
جـَــائـِــعـَــة : lapar (P)
جـِــدّ ًا : sangat

0 comments:

Post a Comment

 

Type Risalah Copyright © 2008 Art Template by Rois's Blogger Template