Monday, 8 June 2009

Risalah Tokoh - Harun Al-Rasyid Bukanlah Khalifah Yang Suka Berfoya-foya!!


Banyak orang yang beranggapan bahwa khalifah Bani ‘Abbas, Harun al-Rasyid adalah seorang yang suka menghuru-harakan keadaan dan berfoya-foya, hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan.

Namun sebenarnya, beliau tidaklah demikian. Harun al-Rasyid amat berbeda dari situasi seperti itu sama sekali. Beliau adalah Abu Ja’far, Harun bin al-Mahdi, Muhammad bin al-Manshur, salah seorang khalifah Daulah Bani ‘Abbasiah di Iraq, yang lahir tahun 148 H.

Beliau menjadi khalifah menggantikan kakaknya, al-Hadi pada tahun 170 H. Beliau merupakan khalifah paling baik, dan raja dunia paling agung pada waktu itu. Beliau biasanya menunaikan haji dan berperang dalam setiap tahun. Sekalipun sebagai seorang khalifah, beliau masih sempat solat yang apabila dihitung setiap harinya mencapai seratus rakaat hingga beliau wafat. Beliau tidak meninggalkan hal itu kecuali bila ketika ada keuzuran. Demikian pula, beliau juga biasa bersedekah dari harta pribadinya sendiri setiap hari sebesar 1000 dirham.

Beliau orang yang mencintai ilmu dan para penuntut ilmu, mengagungkan kehormatan Islam dan membenci debat kusir dalam agama dan perkataan yang bertentangan dengan Kitabullah dan as-Sunnah an-Nabawiyyah.

Beliau juga berumrah tahun 179 H di bulan Ramadhan, dan terus dalam berihram hingga beliau melaksanakan kewajiban haji serta berjalan kaki dari Mekkah ke padang Arafah.

Harun al-rashid telah berhasil menguasai kota Hiracle dan menyebarkan pasukannya di bumi Romawi hingga tidak tersisa seorang Muslim pun yang menjadi tawanan kerajaan mereka. Beliau mengirimkan pasukannya yang kemudiannya menaklukkan benteng Cicilia, Malconia dan Cyprus, lalu menawan penduduknya yang berjumlah 16000 orang.

Harun al-Rasyid wafat ketika linkungan umurnya 45 tahun atau 46 tahun dalam peperangan di Khurasan pada tahun 193 H.

Semoga Allah merahmati Harun al-Rasyid.

0 comments:

Post a Comment

 

Type Risalah Copyright © 2008 Art Template by Rois's Blogger Template