Wednesday, 25 November 2009

Risalah Hukum - Hukum Solat Jumaat pada Hari Raya


Hukum Solat Jumaat adalah wajib ditunaikan pada asalnya ,namun begitu ia menjadi sunat apabila ia berada atau terkumpul pada hari yang sama dengan hari raya(hari raya jatuh pada hari jumaat).Seperti mana yang terkandung didalam kitab Fiqh al-Sunnah karangan imam Said Sabiq
Teori
Petikan dari Fiqh al-Sunnah:

Andai Jumaat dan Eid berkumpul pada satu hari yang sama, maka gugurlah Jumaat bagi sesiapa yang menunaikan Solat Eid. Daripada Zayd ibn Arqam katanya: "Nabi sallallahu 'alayhi wasallam telah menunaikan Solat Eid dan kemudian baginda meringankan hukum Solat Jumaat lalu bersabda: "Sesiapa yang ingin solat (Jumaat), maka solatlah dia."

[Diriwayatkan oleh Lima Imam, dan sahih menurut Ibn Khuzaimah dan al-Hakim]

Nota: Lima Imam ialah Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i dan Ibn Majah.

Praktik
Sesiapa yang tetap ingin menunaikan Jumaat, silakan. Sesiapa yang tidak mahu, tidak mengapa. Jangan pula yang solat mengkritik yang tak solat sebab kedua-duanya dibenarkan.

0 comments:

Post a Comment

 

Type Risalah Copyright © 2008 Art Template by Rois's Blogger Template